درباره ما

شرکت داروسازی نیکان اکسیر باختر با بهره گیری از تکنولوژی جدید و بکارگیری نیروهای متخصص و مجرب با هدف تولید مواد موثره دارویی و مواد جانبی  در سال1391 تاسیس و در 1394 توسط  معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت افتتاح گردید.

درباره ما

آزمایشگاه کنترل کیفیت

باتوجه اینکه صنعت داروسازی حرفه ای موفق در جهان بوده و در گروه توانمندترین صنایع جهان قرار دارد سهم بزرگی را در ارتقای کیفیت زندگی بشری عهده دار می باشد. تامین نهایت ایمنی وکارایی محصولات این صنعت ودر نتیجه تضمین کیفیت محصولات نیازمند روش ها ودستورالعمل های نجزبه ای تکرار پذیر ،حساس واختصاصی ومطابق با فارماکوپه های جهانی دارویی میباشد لذا نظام کنترل کیفیت ، جزء تفکیک نشدنی مراحل طراحی ، تولید وفراورده نهایی بوده و بخش کنترل از اولویت خاصی در صنایع دارویی برخوردار می باشد.

 به دلیل اهتمام ویژه مدیریت شرکت  به اصل کیفیت، آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت داروسازی نیکان اکسیر باختر با پشتیبانی پرسنل آموزش دیده، متخصص و مجرب خود و نیز با برخورداری از دستگاههای مدرنِ مورد استفاده در آنالیز وتعیین مقدار مواد اولیه ومحصول ، آخرین دستورالعمل های کنترل کیفی  FDA واستاندارد های بین المللی USP, BP, EP را در ارزیابی کیفی محصولات ساخته شده و همچنین در کنترل فرآیند کامل تهیۀ آنها، از خرید مواد اولیه تا انبار داری محصول نهایی به اجرا در می آورد.  این آزمایشگاه دارای  3 نفر پرسنل می باشد که  همه آنها  را  افراد متخصص  و کار آزموده با تحصیلات آکادمیک تشکیل می دهند  و در بخش های مختلف آنالیز دستگاهی،  میکروبیولوژی  ،  IPQC   ،  کنترل مواد بسته بندی وکنترل فیزیکوشیمیایی فعالیت می نماید. شیمیست ها ، میکروب شناسان و تمامی افرادی که در این واحد کار می کنند با توجه خاص نسبت به ایمنی واثربخشی کیفی فرآورده های تولید شده ، آنچنان با احساس مسئولیت تلاش می کنند که نام محصولات شرکت داروسازی نیکان اکسیر باختر با کیفیت همراه ومعادل گردد.

آزمایشگاه کنترل کیفیت

باتوجه اینکه صنعت داروسازی حرفه ای موفق در جهان بوده و در گروه توانمندترین صنایع جهان قرار دارد سهم بزرگی را در ارتقای کیفیت زندگی بشری عهده دار می باشد. تامین نهایت ایمنی وکارایی محصولات این صنعت ودر نتیجه تضمین کیفیت محصولات نیازمند روش ها ودستورالعمل های نجزبه ای تکرار پذیر ،حساس واختصاصی ومطابق با فارماکوپه های جهانی دارویی میباشد لذا نظام کنترل کیفیت ، جزء تفکیک نشدنی مراحل طراحی ، تولید وفراورده نهایی بوده و بخش کنترل از اولویت خاصی در صنایع دارویی برخوردار می باشد.

 به دلیل اهتمام ویژه مدیریت شرکت  به اصل کیفیت، آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت داروسازی نیکان اکسیر باختر با پشتیبانی پرسنل آموزش دیده، متخصص و مجرب خود و نیز با برخورداری از دستگاههای مدرنِ مورد استفاده در آنالیز وتعیین مقدار مواد اولیه ومحصول ، آخرین دستورالعمل های کنترل کیفی  FDA واستاندارد های بین المللی USP, BP, EP را در ارزیابی کیفی محصولات ساخته شده و همچنین در کنترل فرآیند کامل تهیۀ آنها، از خرید مواد اولیه تا انبار داری محصول نهایی به اجرا در می آورد.  این آزمایشگاه دارای  3 نفر پرسنل می باشد که  همه آنها  را  افراد متخصص  و کار آزموده با تحصیلات آکادمیک تشکیل می دهند  و در بخش های مختلف آنالیز دستگاهی،  میکروبیولوژی  ،  IPQC   ،  کنترل مواد بسته بندی وکنترل فیزیکوشیمیایی فعالیت می نماید. شیمیست ها ، میکروب شناسان و تمامی افرادی که در این واحد کار می کنند با توجه خاص نسبت به ایمنی واثربخشی کیفی فرآورده های تولید شده ، آنچنان با احساس مسئولیت تلاش می کنند که نام محصولات شرکت داروسازی نیکان اکسیر باختر با کیفیت همراه ومعادل گردد.

بخش کنترل حین تولید، کنترل اقلام بسته بندی و نمونه برداری

 این بخش نقش نظارت بر كلیه قسمتهای تولید (مراحل ساخت و بسته بندی ) را دارا است . هدف آن جاری شدن قوانین GMP در كلیه پروسه های تولید  (از قسمت توزین تا بسته بندی نهایی محصول )  می باشد .ازجمله فعالیت های این قسمت عبارت است از: نظارت بر توزین مواد اولیه ساخت دارو و نظارت در ساخت محصول در کلیه مراحل تولید نظارت بر کارکرد اتوکلاوها, نظارت بر رعایت اصول GMP در کلیه مراحل تولید,نظارت بر  کیفیت عملکرد دستگاههای تولید ,کنترل سیستم آبسازی بطور روزانه , تهیه SOP های لازم جهت کنترل مواد اولیه ومحصولات مطابق با استانداردهای داروئی بین المللی و به روز آوری آنها و نمونه برداری از محصولات نهایی کلیه خطوط  جهت تحویل به آزمایشگاه.

بخش کنترل حین تولید، کنترل اقلام بسته بندی و نمونه برداری

 این بخش نقش نظارت بر كلیه قسمتهای تولید (مراحل ساخت و بسته بندی ) را دارا است . هدف آن جاری شدن قوانین GMP در كلیه پروسه های تولید  (از قسمت توزین تا بسته بندی نهایی محصول )  می باشد .ازجمله فعالیت های این قسمت عبارت است از: نظارت بر توزین مواد اولیه ساخت دارو و نظارت در ساخت محصول در کلیه مراحل تولید نظارت بر کارکرد اتوکلاوها, نظارت بر رعایت اصول GMP در کلیه مراحل تولید,نظارت بر  کیفیت عملکرد دستگاههای تولید ,کنترل سیستم آبسازی بطور روزانه , تهیه SOP های لازم جهت کنترل مواد اولیه ومحصولات مطابق با استانداردهای داروئی بین المللی و به روز آوری آنها و نمونه برداری از محصولات نهایی کلیه خطوط  جهت تحویل به آزمایشگاه.

آزمایشگاه کنترل کیفیت

باتوجه اینکه صنعت داروسازی حرفه ای موفق در جهان بوده و در گروه توانمندترین صنایع جهان قرار دارد سهم بزرگی را در ارتقای کیفیت زندگی بشری عهده دار می باشد. تامین نهایت ایمنی وکارایی محصولات این صنعت ودر نتیجه تضمین کیفیت محصولات نیازمند روش ها ودستورالعمل های نجزبه ای تکرار پذیر ،حساس واختصاصی ومطابق با فارماکوپه های جهانی دارویی میباشد لذا نظام کنترل کیفیت ، جزء تفکیک نشدنی مراحل طراحی ، تولید وفراورده نهایی بوده و بخش کنترل از اولویت خاصی در صنایع دارویی برخوردار می باشد.

 به دلیل اهتمام ویژه مدیریت شرکت  به اصل کیفیت، آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت داروسازی نیکان اکسیر باختر با پشتیبانی پرسنل آموزش دیده، متخصص و مجرب خود و نیز با برخورداری از دستگاههای مدرنِ مورد استفاده در آنالیز وتعیین مقدار مواد اولیه ومحصول ، آخرین دستورالعمل های کنترل کیفی  FDA واستاندارد های بین المللی USP, BP, EP را در ارزیابی کیفی محصولات ساخته شده و همچنین در کنترل فرآیند کامل تهیۀ آنها، از خرید مواد اولیه تا انبار داری محصول نهایی به اجرا در می آورد.  این آزمایشگاه دارای  3 نفر پرسنل می باشد که  همه آنها  را  افراد متخصص  و کار آزموده با تحصیلات آکادمیک تشکیل می دهند  و در بخش های مختلف آنالیز دستگاهی،  میکروبیولوژی  ،  IPQC   ،  کنترل مواد بسته بندی وکنترل فیزیکوشیمیایی فعالیت می نماید. شیمیست ها ، میکروب شناسان و تمامی افرادی که در این واحد کار می کنند با توجه خاص نسبت به ایمنی واثربخشی کیفی فرآورده های تولید شده ، آنچنان با احساس مسئولیت تلاش می کنند که نام محصولات شرکت داروسازی نیکان اکسیر باختر با کیفیت همراه ومعادل گردد.

آزمایشگاه کنترل کیفیت

باتوجه اینکه صنعت داروسازی حرفه ای موفق در جهان بوده و در گروه توانمندترین صنایع جهان قرار دارد سهم بزرگی را در ارتقای کیفیت زندگی بشری عهده دار می باشد. تامین نهایت ایمنی وکارایی محصولات این صنعت ودر نتیجه تضمین کیفیت محصولات نیازمند روش ها ودستورالعمل های نجزبه ای تکرار پذیر ،حساس واختصاصی ومطابق با فارماکوپه های جهانی دارویی میباشد لذا نظام کنترل کیفیت ، جزء تفکیک نشدنی مراحل طراحی ، تولید وفراورده نهایی بوده و بخش کنترل از اولویت خاصی در صنایع دارویی برخوردار می باشد.

 به دلیل اهتمام ویژه مدیریت شرکت  به اصل کیفیت، آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت داروسازی نیکان اکسیر باختر با پشتیبانی پرسنل آموزش دیده، متخصص و مجرب خود و نیز با برخورداری از دستگاههای مدرنِ مورد استفاده در آنالیز وتعیین مقدار مواد اولیه ومحصول ، آخرین دستورالعمل های کنترل کیفی  FDA واستاندارد های بین المللی USP, BP, EP را در ارزیابی کیفی محصولات ساخته شده و همچنین در کنترل فرآیند کامل تهیۀ آنها، از خرید مواد اولیه تا انبار داری محصول نهایی به اجرا در می آورد.  این آزمایشگاه دارای  3 نفر پرسنل می باشد که  همه آنها  را  افراد متخصص  و کار آزموده با تحصیلات آکادمیک تشکیل می دهند  و در بخش های مختلف آنالیز دستگاهی،  میکروبیولوژی  ،  IPQC   ،  کنترل مواد بسته بندی وکنترل فیزیکوشیمیایی فعالیت می نماید. شیمیست ها ، میکروب شناسان و تمامی افرادی که در این واحد کار می کنند با توجه خاص نسبت به ایمنی واثربخشی کیفی فرآورده های تولید شده ، آنچنان با احساس مسئولیت تلاش می کنند که نام محصولات شرکت داروسازی نیکان اکسیر باختر با کیفیت همراه ومعادل گردد.

محصولات ما

مشاهده بیشتر

لورم ایپسوم

لورم ایپسوم

لورم ایپسوم

لورم ایپسوم

لورم ایپسوم

لورم ایپسوم

نظر مشتریان ما

گالری تصاویر

با ما در تماس باشید